ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται από το 1983 στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων για οικιακή, επαγγελματική, και βιομηχανική ψύξη.

Είναι η συνέχεια της επιτυχημένης επιχείρησης ΕΤΕΨ Α.Ε., η οποία ήταν πρωτοπόρος στο χονδρεμπόριο ψύξης και ιδρύθηκε το 1958 από τον Ελευθέριο Λιακάκο.

Η έδρα και οι αποθήκες των εμπορευμάτων της βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής, απ’ όπου διανέμει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς οίκους της Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας. 

Η ταχεία ανάπτυξη της, η σωστά οργανωμένη δομή της και η ικανότητά της να διαισθάνεται και να εκπληρώνει εγκαίρως τις ανάγκες της αγοράς με ποιοτικά προϊόντα, είναι τα βασικά προτερήματα της επιχείρησης που την κάνουν να ξεχωρίζει. 

Η ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά έχοντας μια συνεχή ανοδική πορεία.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται από το 1983 στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων για οικιακή, επαγγελματική, και βιομηχανική ψύξη.

Είναι η συνέχεια της επιτυχημένης επιχείρησης ΕΤΕΨ Α.Ε., η οποία ήταν πρωτοπόρος στο χονδρεμπόριο ψύξης και ιδρύθηκε το 1958 από τον Ελευθέριο Λιακάκο.

Η έδρα και οι αποθήκες των εμπορευμάτων της βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής, απ’ όπου διανέμει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς οίκους της Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας. 

Η ταχεία ανάπτυξη της, η σωστά οργανωμένη δομή της και η ικανότητά της να διαισθάνεται και να εκπληρώνει εγκαίρως τις ανάγκες της αγοράς με ποιοτικά προϊόντα, είναι τα βασικά προτερήματα της επιχείρησης που την κάνουν να ξεχωρίζει. 

Η ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά έχοντας μια συνεχή ανοδική πορεία.