Η ROCAIR είναι ένας αξιόπιστος κατασκευαστής και εξαγωγέας οργάγων και εργαλείων κατάλληλα για εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού με έδρα την Ταϊβάν.

No more pages to load