Η SCM Frigo είναι ένας κατασκευαστής ψυκτικών μονάδων για εφαρμογές εμπορικής και βιομηχανικής ψύξης.