Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου

H Λιακακος ΑΕΒΕ (“εμείς”, “εμάς”, “μας”) σέβεται το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με τον ιστότοπο liakakos.gr (το “website”). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου περιγράφει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 • Πληροφορίες που αφορούν στις επισκέψεις που κάνετε στο website. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα δεδομένα κίνησης και θέσης, τα weblogs, το περιεχόμενο των απαντήσεών σας σε έρευνες και φόρμες επικοινωνίας, οι πηγές επικοινωνίας και άλλα δεδομένα επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να είναι πιο εύκολες και ενδιαφέρουσες οι μελλοντικές επισκέψεις σας στο website και να μπορούμε να σας προτείνουμε το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο για εσάς.
 •  
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας (για παράδειγμα “Επικοινωνία” ή “Εγγραφείτε στο Newsletter μας”) και συγκεκριμένα, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση email. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα δεδομένα σας αλλά τονίζουμε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε εναπόκεινται πλήρως στη διακριτική σας ευχέρεια. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας κρατάμε αρχείο της αλληλογραφίας μας
 •  
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για σκοπούς στατιστικής και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Επίσης, αποθηκεύουμε cookies με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο μέλλον.

Τι κάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να
 • προσφέρουμε το καλύτερο περιεχόμενο και τις καταλληλότερες υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας.
 • εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας.
 • εμφανίζεται και λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το website στη συσκευή σας.
 • μπορούμε να ανταποκρινόμαστε το ταχύτερο δυνατό στα αιτήματά σας.

Η ισχύουσα νομοθεσία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφουμε παραπάνω, αφού

 • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αναφέρεται παραπάνω και σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικά μας έννομα συμφέροντα.
 •  
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές.
 •  
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος και, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υποστήριξη των αξιώσεων ή στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα που προδήλως είναι δημοσίως γνωστά.
 •  
 • σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα, όταν επιλέγετε (opt-in) να λαμβάνετε επικοινωνίες και ενημερώσεις για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω e-mail.
 •  
 • δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων αποκλειστικά με βάση αυτοματοποιημένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (profiling), με έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που να σας επηρεάζει σημαντικά.
 •  
 • τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τον αντίστοιχο σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και από τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η επεξεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε χωριστά τις διάφορες περιόδους τήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε το εκάστοτε χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο
   • αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό.
   • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς.
   • μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να τα τηρήσουμε.
   • απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης αρχείων.

Επεξεργάζονται τρίτοι τα δεδομένα σας;

Για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων σας θα γίνεται αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται παρακάτω:
 • προς συνεργάτες και προστηθέντες: Ενδέχεται κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουμε να διαχειρίζονται ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και/ή συντήρησης περιεχομένου του website ή η παροχή υπηρεσιών σχετικά με κάποιες λειτουργίες του website ή η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ ή η παροχή οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφόρησης σε απάντηση σε σχετικό αίτημά σας. Οι αποδέκτες αυτοί, έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 •  
 • σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Τι κάνουμε όσον αφορά τα cookies;

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση του συστήματος και την αποστολή των δεδομένων αυτών σε υπηρεσίες ανάλυσης όπως το Google Analytics. Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης των χρηστών μας και τα οποία δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα. Για τους ίδιους σκοπούς, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν γενικότερα τη χρήση του Διαδικτύου από τους χρήστες μας, χρησιμοποιώντας αρχεία cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε το website και να σας προσφέρουμε καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies στο website μας, παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies εδώ. Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας από κοινού με άλλους χρήστες, σας συμβουλεύουμε να μην ενεργοποιήσετε την επιλογή “Αποθήκευση των στοιχείων μου”.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και που γίνεται η επεξεργασία τους;

Όπως εξηγούμε παραπάνω στην ενότητα “Από κοινού επεξεργασία με τρίτα μέρη”, υπάρχει το ενδεχόμενο να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε συνεργάτες και προστηθέντες. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στο δικό μας έλεγχο και εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ασφαλής και γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Στέλνουμε τα δεδομένα σας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία σε μία ή περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή;

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποστολή και λήψη πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη. Για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαγραφή ή διαβίβαση των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και να σας στείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας.
 •  
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά.
 •  
 • Δικαίωμα στη “λήθη”: σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή/και να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και εμείς θα αξιολογήσουμε αν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας εξυπηρετήσουμε. Εάν επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδομένα σας από την αρχή.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@liakakos.gr. Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών μέχρι και τη στιγμή που μας ενημερώνετε για την ανάκληση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Θα λαμβάνετε μηνύματα με εμπορικό και marketing περιεχόμενο;

Περιστασιακά σας στέλνουμε μηνύματα μόνο μέσω e-mail και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ειδικά για το σκοπό αυτό σαν απάντηση (opt-in) στο μήνυμα e-mail που σας έχουμε ήδη στείλει. Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να μη λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις στο μέλλον, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Διαγραφή” στο κάτω μέρος του αντίστοιχου e-mail. Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό στη διεύθυνση info@liakakos.gr δίνοντάς μας τη διεύθυνση e-mail σας και το είδος των ενημερώσεων που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

Είναι πιθανό οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου να τροποποιούνται περιστασιακά. Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις θα είναι σημαντικές, θα ενημερωθείτε μέσω του website ή άλλων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Σχόλια και αιτήματα διευκρινήσεων που αφορούν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση info@liakakos.gr.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου

H Λιακακος ΑΕΒΕ (“εμείς”, “εμάς”, “μας”) σέβεται το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με τον ιστότοπο liakakos.gr (το “website”). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου περιγράφει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 • Πληροφορίες που αφορούν στις επισκέψεις που κάνετε στο website. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα δεδομένα κίνησης και θέσης, τα weblogs, το περιεχόμενο των απαντήσεών σας σε έρευνες και φόρμες επικοινωνίας, οι πηγές επικοινωνίας και άλλα δεδομένα επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να είναι πιο εύκολες και ενδιαφέρουσες οι μελλοντικές επισκέψεις σας στο website και να μπορούμε να σας προτείνουμε το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο για εσάς.
 •  
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας (για παράδειγμα “Επικοινωνία” ή “Εγγραφείτε στο Newsletter μας”) και συγκεκριμένα, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση email. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα δεδομένα σας αλλά τονίζουμε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε εναπόκεινται πλήρως στη διακριτική σας ευχέρεια. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας κρατάμε αρχείο της αλληλογραφίας μας
 •  
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για σκοπούς στατιστικής και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Επίσης, αποθηκεύουμε cookies με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο μέλλον.

Τι κάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να
 • προσφέρουμε το καλύτερο περιεχόμενο και τις καταλληλότερες υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας.
 • εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας.
 • εμφανίζεται και λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το website στη συσκευή σας.
 • μπορούμε να ανταποκρινόμαστε το ταχύτερο δυνατό στα αιτήματά σας.

Η ισχύουσα νομοθεσία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφουμε παραπάνω, αφού

 • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αναφέρεται παραπάνω και σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικά μας έννομα συμφέροντα.
 •  
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές.
 •  
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος και, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υποστήριξη των αξιώσεων ή στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα που προδήλως είναι δημοσίως γνωστά.
 •  
 • σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα, όταν επιλέγετε (opt-in) να λαμβάνετε επικοινωνίες και ενημερώσεις για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω e-mail.
 •  
 • δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων αποκλειστικά με βάση αυτοματοποιημένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (profiling), με έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που να σας επηρεάζει σημαντικά.
 •  
 • τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τον αντίστοιχο σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και από τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η επεξεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε χωριστά τις διάφορες περιόδους τήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε το εκάστοτε χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο
   • αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό.
   • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς.
   • μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να τα τηρήσουμε.
   • απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης αρχείων.

Επεξεργάζονται τρίτοι τα δεδομένα σας;

Για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων σας θα γίνεται αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται παρακάτω:
 • προς συνεργάτες και προστηθέντες: Ενδέχεται κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουμε να διαχειρίζονται ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και/ή συντήρησης περιεχομένου του website ή η παροχή υπηρεσιών σχετικά με κάποιες λειτουργίες του website ή η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ ή η παροχή οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφόρησης σε απάντηση σε σχετικό αίτημά σας. Οι αποδέκτες αυτοί, έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 •  
 • σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Τι κάνουμε όσον αφορά τα cookies;

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση του συστήματος και την αποστολή των δεδομένων αυτών σε υπηρεσίες ανάλυσης όπως το Google Analytics. Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης των χρηστών μας και τα οποία δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα. Για τους ίδιους σκοπούς, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν γενικότερα τη χρήση του Διαδικτύου από τους χρήστες μας, χρησιμοποιώντας αρχεία cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε το website και να σας προσφέρουμε καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies στο website μας, παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies εδώ. Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας από κοινού με άλλους χρήστες, σας συμβουλεύουμε να μην ενεργοποιήσετε την επιλογή “Αποθήκευση των στοιχείων μου”.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και που γίνεται η επεξεργασία τους;

Όπως εξηγούμε παραπάνω στην ενότητα “Από κοινού επεξεργασία με τρίτα μέρη”, υπάρχει το ενδεχόμενο να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε συνεργάτες και προστηθέντες. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στο δικό μας έλεγχο και εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ασφαλής και γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

 

Στέλνουμε τα δεδομένα σας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία σε μία ή περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή;

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποστολή και λήψη πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη. Για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαγραφή ή διαβίβαση των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και να σας στείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας.
 •  
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά.
 •  
 • Δικαίωμα στη “λήθη”: σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή/και να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και εμείς θα αξιολογήσουμε αν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας εξυπηρετήσουμε. Εάν επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδομένα σας από την αρχή.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@liakakos.gr. Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών μέχρι και τη στιγμή που μας ενημερώνετε για την ανάκληση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Θα λαμβάνετε μηνύματα με εμπορικό και marketing περιεχόμενο;

Περιστασιακά σας στέλνουμε μηνύματα μόνο μέσω e-mail και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ειδικά για το σκοπό αυτό σαν απάντηση (opt-in) στο μήνυμα e-mail που σας έχουμε ήδη στείλει. Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να μη λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις στο μέλλον, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Διαγραφή” στο κάτω μέρος του αντίστοιχου e-mail. Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό στη διεύθυνση info@liakakos.gr δίνοντάς μας τη διεύθυνση e-mail σας και το είδος των ενημερώσεων που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

Είναι πιθανό οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου να τροποποιούνται περιστασιακά. Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις θα είναι σημαντικές, θα ενημερωθείτε μέσω του website ή άλλων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Σχόλια και αιτήματα διευκρινήσεων που αφορούν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση info@liakakos.gr.