Συλλέκτες Υγρού Bitzer

Δοχεία υγρών

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
HCFC & HFC R744 (CO2) & R410A R290 & R1270 R717 (NH3)
Οριζόντιοι 6,8 dm3 ÷ 320 dm3 30 dm3 ÷ 160 dm3 6,8 dm3 ÷ 320 dm3 20 dm3 ÷ 320 dm3
Κάθετοι 3 dm3 ÷ 550 dm 30 dm3 ÷ 160 dm 3 dm3 ÷ 550 dm3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Liquid Receivers Φυλλάδιο
Liquid Receivers for Subcritical CO2 Applications & for R410A K-Series Φυλλάδιο
Liquid Receivers for Ammonia Applications – A Series Φυλλάδιο
Liquid Receivers & Oil Separators Οδηγίες χρήσης

WWW