Ρυθμιστής Πίεσης Στροφαλοθαλάμου 3320 Castel

Ρυθμιστές πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης στροφαλοθαλάμου χρησιμοποιείται σε συστήματα ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών για να αποτρέψει την υπερφόρτωση του κινητήρα του συμπιεστή, όταν η πίεση εισαγωγής υπερβαίνει τις τιμές του κατασκευαστή.

Θερμοκρασία υγρού -40 °C ÷ 110 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 °C ÷ 50 °C
Συνδέσεις ODS
Μέγιστη πίεση 28 bar

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Regulator Valves (2017) Φυλλάδιο
Regulator Valves (2020) Φυλλάδιο

WWW