Αντίσταση Αποχέτευσης FTSO Flexelec

Εξαρτήματα ψυκτικών θαλάμων

Τα καλώδια FTSO είναι σχεδιασμένα για βιομηχανική ψύξη, ιδανικά για πόρτες θαλάμων.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση θερμοκρασίας.

  • Συνολικό μήκος στροφείου 50 m (μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος)
  • Τροφοδοσία: 230 V

 

FTSO 25 25 W/m

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

FTSO/FTSO-T FLEXTRACE Φυλλάδιο
General Installation Instructions Οδηγίες χρήσης

WWW