Ευθύγραμμα Μήκη Υψηλών Πιέσεων Wieland

Χαλκοσωλήνες

Χαλκοσωλήνες υψηλών πιέσεων για ψυκτικές εφαρμογές με CO2, οι οποίοι πληρούν την προδιαγραφή EN12735-1.

Διαστάσεις Μήκος Μέγιστη πίεση λειτουργίας
3/8″ ÷ 2.1/8″ 5 m 130 bar

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Copper Tubes K65 Φυλλάδιο

WWW