Η DE.NA Srl ειδικεύεται στην κατασκευή εξαρτημάτων από χαλκό και αλουμίνιο για εφαρμογές ψύξης και κλιματισμoύ. Η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει: φίλτρα αφύγρανσης, χάλκινες παγίδες υγρού, σωλήνα τριχοειδούς και διάφορα εξαρτήματα.