Η Evikon MCI είναι εταιρεία οργάνων με έδρα την Εσθονία. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης με αισθητήρες για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές αυτοματισμού κτιρίων.

Παρέχει εύχρηστες και αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για τη μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και τον έλεγχο διεργασιών – θερμοκρασία, πίεση, στάθμη, υγρασία και υγρασία, τοξικά και εκρηκτικά αέρια – συμβάλλωντας στην εξοικονόμηση πόρων, στην αύξηση της ποιότητας της παραγωγής και στην ασφάλεια.