Η FUCHS είναι μια γερμανική εταιρία που παράγει και διανέμει λιπαντικά προϊόντα.