Η GOMAX είναι ένα εμπορικό σήμα της εταιρίας Transfer Oil S.p.A. και είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές θερμοπλαστικών σωλήνων για μεσαίες, υψηλές και πολύ υψηλές πιέσεις για υδραυλικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

No more pages to load