Η KRIWAN επικεντρώνεται στην προστασία μηχανημάτων και συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, προσαρμόζει τα εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα προστασίας και ελέγχου, καθώς και τους αισθητήρες σε συγκεκριμένα μηχανήματα, συστήματα και εφαρμογές.