Η NEUTRONICS Inc. είναι ένας προμηθευτής παγκοσμίου επιπέδου για την ανάλυση αερίων και τις τεχνολογίες διαχείρισης αερίου. Τα τρία λειτουργικά τμήματά της, η Neutronics Refrigerant Analysis, η Gas Analysis Solutions και η Biomarine Inc. παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας για εμπορικούς, βιομηχανικούς πελάτες ανά τον κόσμο.