Η TURBOTORCH είναι ένα εμπορικό σήμα της εταιρίας ESAB. Η σειρά των προϊόντων της περιλαμβάνει συσκευές συγκολλήσεως και ανταλλακτικών αυτών, και αέριο MAP-Pro/LP.