Ελαιοδιαχωριστές S-4000 Airmender

Ελαιοδιαχωριστές

Διαχωρισμός και ανάκτηση του λαδιού που μεταφέρεται από το ψυκτικό υγρό, σε αέρια φάση, στην έξοδο του συμπιεστή.

Συνδέσεις Διάμετρος Ø (mm) Μήκος B (mm) Μήκος C (mm) Μήκος D (mm)
S-4004S 1/2″ 101 215 25 48
S-4004 1/2″ 101 245 25 48
S-4005 5/8″ 101 339 25 48
S-4007 7/8″ 101 415 35 48
S-4011 1.1/8″ 101 445 35 48
S-4013 1.3/8″ 101 475 40 50

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC

WWW