3770 Κολλητός Castel

Δείκτες ροής υγρού & υγρασίας

Συνδέσεις 1.3/8″ & 1.5/8″

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, HFO, HFO/HFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Liquid Indicators & Moisture/Liquid Indicators (2017) Φυλλάδιο
Liquid Indicators & Moisture/Liquid Indicators (2020) Φυλλάδιο

WWW