Γωνία 7220-7230 Castel

Ορειχάλκινα εξαρτήματα

Συνδέσεις
7220/2 1/4″ SAE x 1/4″ NPT
7230/21 1/4″ SAE x 1/8″ NPT
7220/31 3/8″ SAE x 1/4″ NPT

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, HFO, HFO/HFC, CO2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Flare Elbows (2017) Φυλλάδιο
Access Fittings (2020) Φυλλάδιο

WWW