Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Castel

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κανονικά κλειστή (normally closed) κατάλληλη για εφαρμογές ψύξης & κλιματισμού.

Θερμοκρασία υγρού -35 °C ÷ 110 °C
Συνδέσεις ODS, SAE
Μέγιστη πίεση 45 bar

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Solenoid Valves (2017) Φυλλάδιο
Solenoid Valves (2020) Φυλλάδιο

WWW