Αντίσταση Αποχέτευσης CSC2 Flexelec

Εξαρτήματα ψυκτικών θαλάμων

Οι αντιστάσεις αποχέτευσης CSC2 είναι σχεδιασμένες για να τοποθετούνται μέσα στους σωλήνες αποστράγγισης του νερού.

  • Πλήρως σφραγισμένη
  • Διπλή μόνωση
  • Εξαιρετικά ευέλικτη
  • Λειτουργούν μόνο κατά τους κύκλους αποπάγωσης.

 

Μήκος Ισχύς
CSC2-15 1,5 m 60 W
CSC2-30 3 m 120 W
CSC2-60 6 m 240 W

Σημείωση: Για πλαστικούς σωλήνες συνιστάται 40 W/m.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

CSC2 FLEXDRAIN Φυλλάδιο
Drain Line Heater CSC2 Manual Οδηγίες χρήσης

WWW