Συστολικός Σύνδεσμος C x C Hailiang

Εξαρτήματα χαλκού

Διαστάσεις
3/8″ x 1/4″ 1.1/8″ x 7/8″ 2.1/8″ x 1.5/8″ 3.1/8″ x 2.5/8″
1/2″ x 3/8″ 1.1/8″ x 3/4″ 2.1/8″ x 1.3/8″ 3.1/8″ x 2.1/8″
1/2″ x 1/4″ 1.1/8″ x 5/8″ 2.1/8″ x 1.1/8″ 3.1/8″ x 1.5/8″
5/8″ x 1/2″ 1.1/8″ x 1/2″ 2.1/8″ x 7/8″ 3.1/8″ x 1.3/8″
5/8″ x 3/8″ 1.3/8″ x 1.1/8″ 2.1/8″ x 5/8″ 3.5/8″ x 3.1/8″
5/8″ x 1/4″ 1.3/8″ x 7/8″ 2.5/8″ x 2.1/8″ 4.1/8″ x 3.5/8″
3/4″ x 5/8″ 1.3/8″ x 5/8″ 2.5/8″ x 1.5/8″ 4.1/8″ x 3.1/8″
3/4″ x 1/2″ 1.3/8″ x 1/2″ 2.5/8″ x 1.3/8″
3/4″ x 3/8″ 1.5/8″ x 1.3/8″ 2.5/8″ x 1.1/8″
7/8″ x 3/4″ 1.5/8″ x 1.1/8″
7/8″ x 5/8″ 1.5/8″ x 7/8″
7/8″ x 1/2″ 1.5/8″ x 5/8″
7/8″ x 3/8″

WWW