Χαλκοκόλληση Harris 0®

Συσκευές & υλικά κολλήσεως

Χαλκοκόλληση σκληρή σε μορφή βέργας πλακέ.

Σχεδιασμένη για συγκόλληση χαλκού με χαλκό και χαλκού με ορείχαλκο.

Χαλκός 92,5% ÷ 93%
Φώσφορος 7% ÷ 7,5%

Δεν περιέχει κάδμιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Guide to Brazing & Soldering Οδηγίες χρήσης
0® Brazing Filler Metal Τεχνικές προδιαγραφές

WWW