Χαλκοκόλληση Stay-Silv® 5 Harris

Συσκευές & υλικά κολλήσεως

Χαλκοκόλληση με ασήμι 5%, που ενδείκνυται για κολλήσεις εξαρτημάτων CO2.

Χαλκός 88,9%
Φώσφορος 5,9%
Ασήμι 5%

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Guide to Brazing & Soldering Οδηγίες χρήσης
Stay Silv® 5 Brazing Filler Metal Τεχνικές προδιαγραφές

WWW