Στηρίγματα Σωλήνων EURO-QUICK Mupro

Στηρίγματα σωλήνων & εξαρτήματα

Στηρίγματα σωλήνων Euro-Quick γαλβανιζέ, με μαύρο λάστιχο.

Διαστάσεις
M8 Ø 12 mm ÷ Ø 130 mm

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pipe Clamps – EUROQUICK Φυλλάδιο

WWW