Αμπεροτσιμπίδα YF-8070 600A TES

Εργαλεία

Αμπεροτσιμπίδα μέτρησης έντασης, τάσης, συχνότητας & αντίστασης

Ακρίβεια μέτρησης έντασης 10 mA ÷ 600 A, ± 2%
Ακρίβεια μέτρησης τάσης 0.1 V ÷ 750 V, ± 1,2%
Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας 1 Hz ÷ 5 ΜHz, ± 0,8%
Εύρος μέγιστης αντίστασης 1 Ω ÷ 2000 Ω, ± 1%
Οθόνη LCD 3.1/2 ψηφία
Συνθήκες λειτουργίας 0 °C ÷ 40 °C < 70% R.H.
Συνθήκες αποθήκευσης -10 °C ÷ 60 °C < 70% R.H.
Τροφοδοσία Μπαταρία 9V
Διαστάσεις 221 mm (H) x 62 mm (L) x 35 mm (W)
Βάρος 330 g με μπαταρία

WWW