Αντικραδασμικό EM.2 Vibro

Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις

Οι αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις EM.2 είναι κατάλληλες για εφαρμογές που απαιτείται πρόσδεση στο έδαφος.

Υποχώριση 3 mm στη μέγιστη φόρτιση
Ιδιοσυχνότητα 10 Hz στη μέγιστη φόρτιση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration EM.2 Φυλλάδιο

WWW