Αντικραδασμικό EP Vibro

Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Τα ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα EP είναι κατάλληλα για έδραση μηχανολογικών εξοπλισμών, καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Διαστάσεις
12,5 cm x 12,5 cm x 2,5 cm
6 cm x 6 cm x 2,5 cm

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration EP Φυλλάδιο

WWW