Αντικραδασμικό MS Vibro

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων

Τα αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων MS είναι κατάλληλα για κραδασμούς χαμηλών συχνοτήτων.

Υποχώριση 25 mm στη μέγιστη φόρτιση
Ιδιοσυχνότητα 3 Hz στη μέγιστη φόρτιση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration MS Φυλλάδιο

WWW