Αντικραδασμικό MSR Vibro

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων

Οι αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση MSR είναι κατάλληλες για κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Υποχώριση 25 mm στη μέγιστη φόρτιση
Ιδιοσυχνότητα 3 Hz στη μέγιστη φόρτιση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration MSR Φυλλάδιο

WWW