Αντικραδασμικό STRIP Vibro

Αντικραδασμική λωρίδα

Η αντικραδασμική λωρίδα STRIP είναι ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης, κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών.

Περιοχή φόρτισης 1 ÷ 3 kg/cm2 (1 ÷ 3 τόνους το τρέχον μέτρο)
Ιδιοσυχνότητα 30 Hz στη μέγιστη φόρτιση
Διαστάσεις Μήκος 3 m x Πλάτος 108 mm x Πάχος 10 mm

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration STRIP Φυλλάδιο

WWW