Διπλό Λάστιχο Συσκευής Κολλήσεως Victor

Συσκευές & υλικά κολλήσεως

Ανταλλακτικό διπλό λάστιχο μεγέθους 3,80 m για την συσκευή οξυγόνου TURBO-TOTE Victor.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Gas Equipment Catalogue Κατάλογος

WWW