Ρολό Wieland

Χαλκοσωλήνες

Χαλκοσωλήνες σε ρολό κατάλληλοι για ψυκτικές εφαρμογές & εφαρμογές κλιματισμού, οι οποίοι πληρούν την προδιαγραφή EN12735-1.

Διαστάσεις Μήκος ανά συσκευασία
1/4″ ÷ 1/2″ 30,5 m
5/8″ ÷ 7/8″ 15,25 m

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Copper Tubes Φυλλάδιο

WWW