Ευθύγραμμα Μήκη Wieland

Χαλκοσωλήνες

Χαλκοσωλήνες σε ευθύγραμμα μήκη κατάλληλοι για εφαρμογές ψύξης & κλιματισμού, οι οποίοι πληρούν την προδιαγραφή EN12735-1.

Διαστάσεις Μήκος
3/8″ ÷ 4.1/8″ 5 m

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Copper Tubes Φυλλάδιο

WWW