Παγίδες Υγρών Αναρρόφησης Frigomec

Παγίδες υγρών αναρρόφησης

Εξάλειψη των κινδύνων που συνδέονται με την επιστροφή του ψυκτικού υγρού στην αναρρόφηση του συμπιεστή.

Διάσταση συνδέσεων
07/S 7/8″
08/S 1.1/8″
09/S 1.3/8″
10/S 1.5/8″
11/S 2.1/8″
13/S ODS 67 2.5/8″
13/S ODS 80 3.1/8″

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HCFC, HFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Suction Accumulators Κατάλογος
Heat Exchanger Suction Accumulators Κατάλογος

WWW