Η FRIGOMEC είναι ένας πρωτοπόρος κατασκευαστής εξαρτημάτων για μηχανήματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ψύξης, για τον κλιματισμό. Η γκάμα των προϊόντων της περιέχουν: φιάλες συλλογής υγρού, παγίδες υγρού αναρρόφησης, ελαιοδιαχωριστές, δοχεία λαδιού, φίλτρα, δείκτες υγρού, σιγαστήρες, βάνες rotalock και διάφορα εξαρτήματα.