Οριζόντιοι Συλλέκτες Υγρού Frigomec

Δοχεία υγρών

Χωρητικότητα 3 dm3 ÷ 750 dm3
Κατηγορία PED I-II-ΙΙΙ-IV
Μέγιστη πίεση 130 bar (δυνατότητα ειδικής παραγγελίας για υψηλότερη πίεση λειρουργίας)
Εύρος θερμοκρασίας -10 ˚C ÷ 120 ˚C

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, HCFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Liquid Receivers Οδηγίες χρήσης

WWW