Κάθετοι Συλλέκτες Υγρού Frigomec

Δοχεία υγρών

Χωρητικότητα 0,58 dm3 ÷ 35 dm3
Κατηγορία PED ART.3.3-I-II
Μέγιστη πίεση 33 bar
Εύρος θερμοκρασίας -10 ˚C ÷ 120 ˚C

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, HCFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Liquid Receivers Οδηγίες χρήσης

WWW